ค้นหาข้อมูลในเว็บ  

เล่มที่ ๒๓ (๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๐)

 

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยพระนคร ขอน้อมรำลึกถึงท่านอันเป็นที่เคารพรักของพวกเรา ซึ่งทั้งครูและนักเรียนได้ไปกราบเยี่ยมท่านทุกวันปีใหม่ ขอให้ท่านจงมีแต่ความสงบสุขในสัมปรายภพโน้นเทอญ

มาลี ตันติกุล

 

We will always be grateful for all she achieved for our country

Rose Marie and ………….

 

Please check!!!! It’s French!!!

Condoleances tres emues de la part de Thierry AUBE President de la Commission Asie – Pacifique du Parti Socialiste. 10, rue de Solferino 75007 Paris

Avec Thanphuying Phoonsuk desparait une figure tres marq… de l’histoire moderne de la Thailande, qui a accompagne toujours Pridi, son i…. epoux, dans sou entreprise de construction de l’Etat moderne de … ….. pays.

Thierry AUBE

 

ท่านครองตนเป็นแบบอย่างถือเป็นพรอันประเสริฐสำหรับพวกเรา ศรัทธาที่พวกเรามีต่อท่านนับเป็นพลังพิเศษในการทำหน้าที่ทุกสิ่งทุกอย่าง ความประทับใจไม่รู้ลืมของพวกเราจะคงอยู่ตลอดไป ท่านผู้หญิงพูนศุข ในใจของพวกเราทุกคน

รศ.ดร.สุทธิพันธ์ จิราธิวัฒน์

 

พ่อสร้างชาติด้วยสมองและสองแขน      พ่อสร้างแคว้น “ธรรมศาสตร์” ประเทศศรี

นามของพ่อเลื่องระบือชื่อ “ปรีดี”                          แต่ “คนดี” เมืองไทยไม่ต้องการ

แม่สนับสนุนช่วยพ่อร่วมสร้างชาติ         แม่ประกาศความเป็นคนด้วยศักดิ์ศรี

แม่ยืนหยัดเคียงคู่พ่อ “ปรีดี”                                  ยืนยันว่าวันนี้คนดียังอยู่คู่แผ่นดิน

.............. (บางกอกน้อย)

 

สิ่งที่ท่านบอกแก่นักศึกษาใหม่ธรรมศาสตร์ในวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๔๘ ณ ลานปรีดี พนมยงค์ว่า “ขอให้นักศึกษาธรรมศาสตร์เอานายปรีดีเป็นตัวอย่าง ทำงานอุทิศตัวให้บ้านเมืองมาชั่วชีวิต แต่ไม่เคยคิดจะหาประโยชน์ให้ตัวเองเลย” ชาวธรรมศาสตร์จะถือเป็นปัจฉิมโอวาทที่จะนำมาบอกแก่นักศึกษาใหม่ทุกรุ่นทุกคนตลอดไป

รศ.ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล

  

เล่มที่ ๒๔ (๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๐)

 

กราบเท้าท่านผู้หญิงที่เคารพรักอย่างสูง

รัชนิบูล ปราณีประชาชน พิบูลสงคราม

มล.พร้อมศรี พิบูลสงคราม

เรืองยศ-เรืองวลี-ประดาป-ทศพร-บวรฤทธิ์ พิบูลสงคราม

 

ท่านเป็นตัวอย่างของผู้หญิงที่แข็งแกร่งแต่อ่อนโยน และไม่ถือโทษโกรธใคร อสิกรรมตลอดมา ปฏิบัติหน้าที่ภรรยาและแม่ในภาวะที่ยากลำบาก นับเป็นสิ่งที่ผู้หญิงได้ยึดถือ

ขอให้ท่านผู้หญิงพูนศุข ประสบความสุขในสัมปรายภพ

พญ.สุดา-ชาติชาย เยน..............

 

แบบอย่างของความกล้าหาญ ความซื่อสัตย์สุจริต และการคิดถึงแต่ประโยชน์ของประเทศชาติและราษฎรไทยเป็นสำคัญนั้น จะยังคงอยู่ในใจของพวกเราชาวธรรมศาสตร์ และขอปวารณาที่จะปฏิบัติตนตามท่านผู้หญิงพูนศุข พนมยงค์ อันเป็นที่เคารพยิ่งตลอดไป

รศ.เกศินี วิฑูรชาติ

รศ.ประนอม โฆวินวิพัฒน์และครอบครัว

ครอบครัวเบนดาบุดี (Bendapudi)

 

พูน          ความดีฝากให้          มวลชน

ศุข           ยิ่งทวีผล                                  แน่แท้

พนม       กรมิ่งมงคล                              องค์พระ ปฏิมา

ยงค์         เพื่อชาวสยามแล้                     สุขด้วย มวลชน

วินัย กาญจนฐิติวรณ์

 

กำลังนัดกันว่าอาทิตย์หน้าจะไปเยี่ยมคุณยาย แต่พอตอนเช้าก็ทราบข่าวร้ายการจากไปของคุณยาย รู้สึกใจหายและเสียใจมา อยากให้คุณยายได้เห็นหลานๆตอนโต

ผม กวาง และครอบครัว ขอไว้อาลัยอย่างสุดซึ้งกับการจากไปของคุณยายพูนศุข

คิดถึงคุณยายครับ

นุติ-กมลชนก-เนตต์-เนตรทราย เขมะโยธิน

 

แม้ไม่มีโอกาส-วาสนาได้เกิดในตระกูลชาวนา “พนมยงค์” ที่ยิ่งใหญ่ แต่อย่างน้อยที่สุดก็ภาคภูมิใจที่ประเทศไทยมีครอบครัวพนมยงค์ที่ทำให้เราทุกคนรู้สึกเป็นเกียรติที่เกิดบนแผ่นดินเดียวกับท่าน

สุวรรณา อุยานันท์

แด่ท่านผู้หญิงพูนศุข พนมยงค์

สตรีดีเด่นในพระพุทธศาสนาแห่งองค์การสหประชาชาติ ผู้ใช้หลักธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นเครื่องค้ำจุน ประคองชีวิต ฝ่ามรสุมทางการเมือง ตราบชั่วอายุขัยของท่านอย่างน่าสรรเสริญยิ่ง

ดร.ทวีวัฒน์ ปุณฑริกวิวัฒน์

เล่มที่ ๒๕ (๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๐)

 

กราบไว้อาลัยแด่ท่านผู้หญิง

ขอแสดงความเสียใจและเสียดายท่านผู้หญิงอย่างมาก ในฐานะข้าพเจ้าซึ่งเป็นตัวแทนของคุณพ่อชลิต ชัยสิทธิเวช ซึ่งอยู่ในชะตากรรมเดียวกันที่เข้าใจในสภาวะที่เกิดขึ้นกับครอบครัวของท่าน พร้อมกันนี้ ทางครอบครัวของคุณพ่อขอแสดงความเสียใจที่ขาดคนดีๆอย่างท่านที่เป็นแบบอย่างของผู้ทำความดี ขอให้ดวงวิญญาณของท่านจะอยู่ใน ณ ที่แห่งใด ขอให้ท่านได้รับรู้ว่าลูกหลานและผู้ที่รู้จักท่านมีท่านอยู่ในดวงใจตลอดกาล

กราบเคารพอย่างสูง

ชลินดา ชัยสิทธิเวช (ปทุมธานี)

 

ขอคารวะท่านผู้หญิงด้วยความเคารพผูกพันและรักยิ่ง

คือคุณย่า คุณยาย และคุณแม่ มีแต่ความห่วงใยประชาธิปไตย ประเทศชาติ และราษฎร

สัจจฺ อมต วาจา

ความสัจจ์แลเป็นวาจาที่ไม่ตาย

ขอนอบน้อมเคารพอย่างสูง

สุทธิชัย พิมพ์ศิริจันทร์

 

ก้มลงกราบแทบเท้าท่านผู้หญิง

ทุกสีสิ่งชีวิตท่านล้วนสูงค่า

เป็นบทครูคู่ทุกสิ่งในกาลเวลา

เป็นหญิงกล้าเกินหน้าชายไปหลายคน

ด้วยรักเคารพท่านตลอดกาล

วรรณา สวัสดิ์ศรี

 

แด่ท่านผู้หญิงพูนศุข พนมยงค์ ไปสู่สุคติและขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวท่านผู้หญิง

บรรจง บุญรัตน์

 

ขอกราบคารวะดวงวิญญาณท่านผู้หญิงพูนศุข ด้วยความเคารพรักยิ่ง คุณงามความดีอันเที่ยงแท้ สูงส่งกว่าลาภ ยศ สรรเสริญใดๆ จะเป็นแบบอย่างให้ดิฉันได้ระลึกถึง และใช้เป็นแนวทางการดำรงชีวิตสืบไป

วัลลภ ตรีระพงศ์ - ปกพร รักษ์ดุลชีพ

 

ท่านผู้หญิงเป็นผู้ที่มีวัตรปฏิบัติงดงาม น่าชื่นชมยกย่องจวบจนวาระสุดท้ายแห่งชีวิต น่าจะเป็นแบบอย่างของผู้คนในปัจจุบัน ขอกุศลผลบุญและคุณงามความดีที่ท่านผู้หญิงได้บำเพ็ญมาตลอดชีวิต จงเป็นหนทางนำไปสู่สุคติ

ด้วยความเคารพรักอย่างยิ่ง

สมประสงค์ โขมพัตร

 

 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] ..>>
จำนวนผู้เข้าชมหน้านี้ 001180 คน

สถาบันปรีดี พนมยงค์
เลขที่ ๖๕/๑ ซอยทองหล่อ ถนนสุขุมวิท ๕๕ แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๑๐

โทรศัพท์ ๐-๒๓๘๑-๓๘๖๐-๑ โทรสาร ๐-๒๓๘๑-๓๘๕๙ อีเมล banomyong_inst@yahoo.com

เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ ๙.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.
(เสาร์-อาทิตย์ เปิดทำการเมื่อมีกิจกรรม)

ออกแบบและพัฒนาโปรแกรม โดย ฅนบ้านนอก