ค้นหาข้อมูลในเว็บ  

เล่มที่ ๔ (๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๐)

ขอให้ดวงวิญญาณของท่านผู้หญิงจงไปสู่สุคติ

ในฐานะนักศึกษาธรรมศาสตร์ ผมจะใช้ชีวิตให้มีคุณค่า

บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม คือโอวาทที่ท่านผู้หญิงให้ไว้

ชัช ขำเพชร

 

ผมและครอบครัวขอแสดงความเสียใจในการจากไปของท่านผู้หญิง โดยตลอดมา ท่านไม่เคยลืมราชสกุลวุฒิชัยเลย ทุกครั้งที่มีโอกาสพบท่าน ท่านให้ความเมตตาผมและครอบครัวเสมอ

หม่อมราชวงศ์เฉลิมฉัตร วุฒิชัย

 

กราบเท้าด้วยความรัก เคารพ และอาลัยอย่างสุดซึ้ง

คุณป้าเป็นผู้ใหญ่ที่พวกเรากราบได้อย่างสนิทใจจริง

หม่อมราชวงศ์สายสิงห์ ศิริบุตร

 

เป็นเกียรติ์ในชีวิตที่ได้เกิดร่วมกับท่านสุภาพสตรีผู้มีบุญคุณอย่างยิ่งต่อชาติ ท่านเป็นแม่ที่ดีของลูก เป็นภรรยาที่ดีของท่านผู้มีพระคุณต่อประชาธิปไตย ชาติหน้าขอได้มีโอกาสร่วมกับท่านทุกชาติ

นายแพทย์เสม พริ้งพวงแก้ว

 

ขอแสดงความเสียใจอย่างยิ่ง นับเป็นความสูญเสียครั้งสำคัญของประเทศ ผู้รักประชาธิปไตย และชาวธรรมศาสตร์

พรรคประชาธิปัตย์

อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ                                  ............................?

จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์                               ................................?

องอาจ คล้ามไพบูลย์                               ผุสดี ตามไท

ศิริโชค โสภา

 

อาลัยรักคุณยาย

คุณยายเป็นแบบอย่างของสุภาพสตีไทย เป็นผู้ใหญ่ที่น่าเคารพของนักต่อสู้ทุกคน

ธีรยุทธ บุญมี

 

ขอแสดงความไว้อาลัยและแสดงความเสียใจต่อครอบครัวพนมยงค์ และขอให้ดวงวิญญาณของท่านผู้หญิงจงสู่สุคติในสวรรค์ตลอดกาล

อภิรักษ์ โกษะโยธิน

 

อาลัย

เป็นราษฎรที่ดีเลิศของประชาชน เป็นภรรยาที่ประเสริฐ เป็นแม่ที่ประเสริฐของลูก

ขอให้วิญญาณของวีรสตรีที่ยิ่งใหญ่กลับคืนสู่สัมปรายภพ ดำรงซึ่งความสุขชั่วนิรันดร์

พีรพล ตริยะเกษม และครอบครัว

ด้วยผลของความดีที่ท่านผู้หญิงได้ประกอบไว้ จงเป็นปัจจัยให้ท่านไปสู่สุคติ

ใจสะอาด ใจสว่าง ใจสงบ                      ใจได้พบสงบเย็นเป็นแก่นสาร

สิ้นกิเลสตัณหาอุปาทาน                                         สู่นิพพานสุขเกษมสันต์นิรันดร์เอย

สมภพ เพชรขาว....?

 

กราบท่านผู้หญิงพูนศุขที่เคารพรักยิ่ง

หนูพรรธนวทัย อ่อนคำ ศิลปะศาสตร์บัณฑิต ๒๕๔๗ รู้สึกเสียใจยิ่งนักเมื่อได้ทราบข่าวการจากไปของท่านผู้หญิง หนูยังจำได้ดีเมื่อครั้งเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้มีโอกาสกราบท่านผู้หญิงอยู่หลายครั้ง จนจบการศึกษาแล้วก็ยังได้กราบท่านผู้หญิงที่ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ครั้งสุดท้ายหนูช่วยน้องๆอยู่ตึกกิจกรรม ทราบว่าท่านผู้หญิงมา แต่มิได้ลงมากราบเช่นทุกครั้ง ไม่เคยคิดว่าจะทำให้ไม่มีโอกาสได้กราบท่านอีกเลย เมื่อนึกถึงแล้วก็ทำให้รู้สึกยิ่งเสียใจ

ในวาระการจากไปของท่านผู้หญิง หนูขอบุญกุศลที่ตนได้ทำมา ขอให้ท่านผู้หญิงไปสู่ที่สัมปรายภพด้วยเทอญ หนูจะระลึกถึงท่านผู้หญิงด้วยการยึดมั่นในการทำดีตลอดไป

ด้วยความเคารพรักยิ่ง

พรรธนวทัย อ่อนคำ

 

ขอแสดงความเคารพ อาลัยรัก และชื่นชมในความกล้าหาญ เด็ดเดี่ยว อดทน และเป็นหลักเพชรแห่งระบอบประชาธิปไตยไทย

สันต์ หัตถีรัตน์

 

ขอให้วิญญาณและจิตใจอันงดงามของคุณป้า ไปสู่สุคติ และมีความสุขนิรันดร์

ด้วยความรักและเคารพเป็นที่สุด

โภคิน พลกุล

 

ปูชนียาจารย์ แม่บทประชาธิปไตย เพื่อมวลชนชาวไทย

ด้วยความอาลัย

สุพรรณ พันธศุภร

 

เล่มที่ ๕ (๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๐)

ขอกราบคารวะ แม่พระประชาธิปไตย

ครอบครัว “พัธโนทัย”

 

ขอคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จงดลบันดาลให้ดวงวิญญาของคุณป้าที่เคารพรักที่สุด จงไปสู่สุคติ

หนูจะขอสืบสานต่อเจตนารมณ์ของคุณป้าและท่านปรีดี และจะพยายามทำอย่างเต็มที่ เพื่อให้สิ่งที่ท่านได้ฝากข้อคิดไว้เป็นจริงให้มากที่สุดเท่าที่จะสามารถทำได้ ขอให้คุณป้าหมดห่วงและมีความสุขตลอดไปค่ำ

เคารพรักอย่างยิ่ง

รศ ดร วิจิตรา ฟุ้งลัดดา-วิเชียรชม

 

ขอให้ดวงวิญญาณของท่านผู้หญิงไปสู่ภพสวรรค์อันสงบสุข

มูลนิธิช่วยชีวิตสัตว์ป่า

 

 

 

หนู นิภาพร และสามี คุณอมร ขอแสดงความอาลัยจากการจากไปแด่ท่านผู้หญิงอย่างสุดซึ้ง ท่านเป็นวีรสตรีในใจของหนู และครอบครัวตลอดไปค่ะ

ด้วยความเคารพอย่างสูง

นิภาพร-อมร อมรพงษ์ชัย

 

ขอกราบคารวะแด่ดวงวิญญาณท่านผู้หญิง ที่ข้าพเจ้าได้ยอมรับนับถือและนำมาเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิต ตลอดทั้งได้นำไปสั่งสอนลูกหลานด้วย

การสูญเสียท่านครั้งนี้ นับว่าเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ จึงขอคารวะและอาลัยต่อการสูญเสียครั้งนี้

ด้วยความเคารพบูชาอย่างยิ่ง

ศรวัสย์ วีระจันทร์

 

ขอร่วมไว้อาลัยในการจากไปของท่านผู้หญิง

ขออำนาจคุณงามความดีที่ท่านผู้หญิงไปสร้างไว้ ส่งผลให้ท่านไปสู่ในภพชาติที่ดียิ่งๆขึ้น

ขอคารวะในคุณงามความดี และขอขอบพระคุณในทุกๆสิ่งที่ท่านและสามีได้ทำไว้ให้แก่ประเทศชาติ

ข้าพเจ้าจะขอยึดมั่น และพยายามดำเนินรอยตามท่านทั้งสองให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้

จิราพร วรศักดิ์สิริกุล

 

ขอกราบคารวะดวงวิญญาณของท่านผู้หญิงพูนศุข พนมยงค์ ด้วยความอาลัยอย่างยิ่ง และด้วยความสำนึกบุญคุณอันมากล้นที่ท่านผู้หญิงและท่านรัฐบุรุษอาวุโสทำไว้ให้ประเทศชาติและราษฎรไทย

ขอให้ดวงวิญญาณของท่านจงไปสู่สุคติด้วยอำนาจกรรมดีที่ท่านได้ทำไว้ตลอดมาเทอญ

ปรินันท์ วรรณสว่าง

 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] ..>>
จำนวนผู้เข้าชมหน้านี้ 000914 คน

สถาบันปรีดี พนมยงค์
เลขที่ ๖๕/๑ ซอยทองหล่อ ถนนสุขุมวิท ๕๕ แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๑๐

โทรศัพท์ ๐-๒๓๘๑-๓๘๖๐-๑ โทรสาร ๐-๒๓๘๑-๓๘๕๙ อีเมล banomyong_inst@yahoo.com

เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ ๙.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.
(เสาร์-อาทิตย์ เปิดทำการเมื่อมีกิจกรรม)

ออกแบบและพัฒนาโปรแกรม โดย ฅนบ้านนอก